Jak probíhá prodej Vaší nemovitosti

Nejdříve se společně s Vámi na vaši nemovitost podíváme, zhodnotíme, nafotíme. Rozhlédneme se po okolí, zkontrolujeme přístup, parkovací možnosti, okolní zástavbu atp.

Na základě znalosti cen z prodejů nemovitostí realizovaných v uplynulých obdobích (vlastní databáze, cenové mapy, katastr nemovitostí) a srovnání se současnou inzerovanou cenou dalších podobných nemovitostí ve stejné lokalitě odhadnu reálnou prodejní cenu viz. Jak probíhá odhad tržní ceny. Tento krok je důležitý, protože ve většině případů, kdy byla inzerovaná cena výrazně vyšší, než cena reálná prodejní, konečná kupní cena byla výrazně nižší, než cena reálná prodejní.

Společně uzavřeme zprostředkovatelskou smlouvu nebo pověření či jiný dokument, který mě bude opravňovat komunikovat o vaší nemovitosti se zájemci o koupi.

Potom sestavím inzerci vaší nemovitosti pro zveřejnění jak na internetu, tak v reálu (např. reklamní poutač na fasádě.

Vaši nemovitost zveřejním na všech nejdůležitějších realitních serverech (např. Sreality, reality idnes, celkem 14 serverů) a na vývěsních tabulích REAL SPEKTRA BOSKOVICE s.r.o. Prezentace nemovitosti bude i na na www.youtube.cz, www.facebook.com/rsboskovice a na prodejních plachtách. Ve chvíli zveřejnění vašeho inzerátu odejde všem klientům naší realitní kanceláře, kteří poptávají podobnou nemovitost, mail s Vaší nabídkou.

 

Co dále udělám pro a po nalezení vhodného kupce vaší nemovitosti v časové posloupnosti

1. REAL SPEKTRUM BOSKOVICE s.r.o. spolupracuje se všemi ostatními realitními kancelářemi, které mají v databázi vhodné zájemce o koupi.

2. S vaším písemným svolením umístím na vaši nemovitost reklamní poutač.

3. Se zájemci o koupi chodím na prohlídky vaší nemovitosti ve vaší přítomnosti nebo sám, podle vašeho přání.

4. Nechám Vám vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (za poplatek), pakliže bude potřeba.

5. Vypracuji Vám technickou dokumentaci nemovitosti (za poplatek), pakliže ji nemáte, protože máte zákonnou povinnost ji předat kupci.

6. Se solventním zájemcem o koupi zajistím uzavření rezervační smlouvy a přijmu rezervační poplatek.

7. Pověřím prověřenou advokátní kancelář sestavením kupní smlouvy, příp. smlouvy o budoucí kupní smlouvě, příp. smlouvy o úschově kupní ceny v advokátní úschově nebo jiný typ smlouvy odpovídající vaší nemovitosti.  

8. Zajistím podpis všech účastníků kupní smlouvy včetně ověření podpisů.

9. Vypracuji a podám návrh na vklad převodu vlastnictví na příslušný katastr nemovitostí spolu s ověřenou kupní smlouvou a potvrzením o složení kupní ceny do úschovy.

10. Po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předám nemovitost novému majiteli včetně předávacího protokolu s uvedení stavů měřidel energií a zajištění přepisu energií u jejich dodavatelů a realitní nebo advokátní kancelář vyplatí kupní cenu z úschovy.