Odhad ceny nemovitosti

Kdy ho potřebuji a kdo mi ho udělá?

Tržní odhad – odhad ceny před prodejem

Stanovení tržní ceny nemovitosti je důležité především pro majitele, kteří uvažují o prodeji své nemovitosti, aby věděli, za jakou cenu nemovitost nabídnout na realitním trhu. Se stanovením tržní ceny jim zpravidla zdarma pomůže zkušený realitní makléř, který jim i prodej nemovitosti zprostředkuje.

Odhad ceny pro účely dědického řízení, majetkové vypořádání

Stanovení tržní ceny nemovitosti ke dni smrti zůstavitele po Vás může požadovat notář, který dědictví vyřizuje. Ve většině případů stačí odborné ocenění od realitní kanceláře nebo odhadce cen nemovitostí. Stejný odhad můžete použít i pro majetkové vypořádání např. mezi spoluvlastníky. Odhad může být i zdarma - pokud nemovitost přes danou realitní kancelář po skončení dědického řízení prodáváte. V opačném případě jsou náklady v řádu tisícikorun.

Odhad banky - když chcete hypotéku

Odhad mohou zpravidla vypracovat spolupracující odhadci bank případně zaměstnanci banky. Odhad ceny nemovitosti ovlivní výši hypotéky i výši úroku. Cenu za odhad Vám banka oznámí dopředu.

Znalecký posudek – nejdražší možnost

Posudky se zpracovávají pro soudní řízení, insolvenční řízení, oddlužení, pro účely jednání s finančním úřadem, tedy pro stanovení výše daně. Cena, kterou znalec určí, je stanovena na základě závazných indexů a koeficientů a nemusí tak vždy odrážet aktuální tržní hodnotu. Často dochází k nesouladu mezi posudkem a reálnou aktuální hodnotou na realitním trhu. Tento odhad proto nebývá příliš přesvědčivý při jednání o kupní ceně při prodeji nemovitosti.

Znalecký posudek může zpracovat jen soudní znalec, který musí být jmenován a musí být zapsán v seznamu znalců.

Ing. Jan Hroch

Odhadce cen nemovitých věcí

Realitní makléř

Mobil: +420 602 720 540, e-mail: jan.hroch@realspektrum.cz